Friday, October 22, 2010

SIRAH NABI MUHAMMAD S.A.W. PENGAJARAN & PEDOMAN

Assalamualaikum wrt.wbt

Segala puji bagi Allah yang mengutuskan para Rasul-Nya dengan membawa
keterangan dan petunjuk.

Tujuannya agar mereka mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya, dan menunjukkan kepada mereka jalan Allah Yang Maha Agung lagi Terpuji.

Selawat dan salam ke atas sebaik-baik Rasul dan semulia-mulia pendakwah; Saidina
Muhammad s.a.w., penyudah segala rasul. Oleh itu Allah menjadikan sirahnya sebagai
contoh teladan kepada setiap mukmin dalam semua aspek kehidupan mereka; kecil dan besar.

Syariat yang dibawa Baginda juga adalah penyudah segala syariat. Oleh itu Allah menjadikan
risalah Baginda sebagai risalah yang paling sempurna, memenuhi keperluan manusia di
pelbagai suasana dan zaman. Selawat dan salam ke atas Baginda s.a.w. dan para sahabatnya
yang membawa petunjuk lagi berbakti; golongan yang diketahui Allah kesejahteraan fitrah,
kebenaran aqidah dan keagungan pengorbanan mereka.

Lantaran itu Allah memuliakan mereka melalui tanggungjawab menyampaikan risalah Islam kepada seluruh manusia dimuka bumi ini. Mereka sanggup mengalirkan darah dan meninggalkan tanah air demi memperjuangkan risalah Islam. Mereka melakukan semua itu sehingga berjaya menunaikan tanggungjuwab yang diamanahkan, menyampaikan risalah, memberikan nasihat kerana Allah dan Rasul-Nya. Mereka memiliki jasa kepada kemanusiaan yang tidak mampu digambarkan.

Setiap orang Islam terhutang budi kepada mereka sehingga hari Kiamat. Semoga keredhaan
Allah menjadi milik mereka dan milik sesiapa sahaja yang menyintai mereka serta
memperjuangkan panji-panji dakwah selepas mereka sehingga hari kiamat.

Catatan ini ditulis secara tergesa-gesa oleh Dr. Mustafa as-Syibaie dan ketika itu dia sedang sakit tenat. Iaitu selepas dia menyampaikannya dalam beberapa kuliah kepada mahasiswa tahun pertama Fakulti Syariah. Dalam catatan tersebut dia mencungkilkan beberapa aspek qudwah yang terdapat dalam sirah Rasulullah s.a.w.. Setiap individu Islam, para pendakwah, ulama dan fuqaha hendaklah meneliti dan sentiasa meneliti sirah Baginda s.a.w.. Supaya mereka
memiliki kemuliaan lantaran mengambil teladan daripada Rasulullah s.a.w.. Agar mereka
juga mampu membuka pintu kejayaan dakwah kepada manusia dan mendapat keredhaan
Allah serta segala amalnya diterima. Mudah-mudahan mereka mendapat kemuliaan berada
bersama Rasulullah s.a.w. di dalam syurga yang kekal abadi. Sesungguhnya Allah berfirman, maksudnya,

Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, akan dimasukkan oleh
Allah ke dalam Syurga yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai,
mereka kekal di dalamnya; dan itulah kejayaan yang amat besar. (An-Nisa':
13)

Dr. Mustafa as-Syibaie membahagikan perbincangan ini berdasarkan metodologi berikut;

A. Muqaddimah. Ia mengandungi dua perbincangan;
- Membincangkan keistimewaan sirah Rasulullah s.a.w. dan faedah mempelajarinya.
- Membincangkan sumber sirah dan rujukannya yang sahih.

B. Fiqh sirah. la mengandungi 10 bahagian
• Kehidupan Baginda sebelum diutuskan menjadi Rasul
• Kehidupan Baginda selepas menjadi Rasul sehingga hijrah ke Habsyah
• Kehidupan Baginda selepas hijrah ke Habsyah sehingga hijrah ke Madinah.
• Penghijrahan Baginda sehingga kedudukan Baginda stabil di Madinah.
• Peperangan Baginda bermula dari peperangan Badar sehingga Pembukaan Makkah.
• Perkembangan Islam di semenanjung tanah Arab selepas Pembukaan Makkah.1
• Kehidupan Baginda selepas Pembukaan Makkah sehingga kewafatan.
• Ciri-ciri perundangan Islam di Madinah.
• Akhlak Baginda serta fitnah orientalis dan missionaris.
• Pengaruh Baginda dan risalahnya kepada alam.

Thursday, October 21, 2010

Dakwah adalah Terminal

Sikap tergesa-gesa dan keinginan mewujudkan harapan serta cita-cita dengan
secepatnya adalah tabiat dasar manusia (namun tentu tidak dalam segala hal).

"Manusia telah dijadikan (bertabiat) tergesa-gesa," (Al-Anbiya: 37)

Ada beberapa perkara yang membutuhkan penanganan perlahan. Ibarat
pohon, ia perlu tumbuh dan berkembang hingga kokoh batangnya dan memberikan
buahnya. Namun ada pula beberapa masalah yang mem-butuhkan sikap dan
penanganan cepat, karena kehadirannya mungkin hanya sekali itu dan tidak pernah
kembali.

Menyampaikan dakwah kepada umat manusia adalah misi yang amat berharga.
Seharusnya kita menyuguhkannya dengan bentuk yang terhormat dan cara yang bijak.
Dakwah di tengah masyarakat ini belum dikenal oleh banyak anggota masyarakat. Itu
lantaran keawaman mereka tentang hakikat Islam dan ketinggian nilai ajarannya,
juga karena kabut yang menyelimuti hati generasi mudanya lantaran berbagai
doktrin yang menyesatkan.

Karena itulah seorang da'i membutuhkan kesabaran sekaligus kecerdikan.
Dakwah tidak seperti air yang dapat diminum sekali teguk. Namun ia
merupakan terapi yang harus disuguhkan dengan ilmu, seni, dan waktu.
Sebagaimana kata-kata bijak: "Waktu adalah bagian dari solusi". Selain itu, waktu
juga merupakan bagian dari tahapan dalam penanaman nilai, pembangunan pilarpilar
dakwah hingga tegak pangkalnya, dan pengokohan dasar-dasar pemahaman. Bila
pemaharnan terhadap nilai dibarengi dengan penguasaan atas realiti, gerak langsung,
serta berbagai ilustrasi dan peristiwa yang terjadi

Maka dakwah akan mempunyai pengaruh yang dalam, lebih mudah diyakini, dan lebih
produktif dalam proses tarbiyah dan takwiniyah.
Sebab itulah, tergesa-gesa dalam memahamkan seseorang akan hakikat dakwah
tanpa disertai dengan kaidah-kaidah alamiah —yakni bertahap dan pelan-pelan—
akan mencemari produk pemikiran dan praktek pembinaan. Makanya, ketika
seseorang ingin sekali merekrut orang baru agar bergabung di medan dakwah,
hendakiah berhentl sejenak sebelum terjun ke medan usaha, untuk merancang pola
dan sarana yang tepat dan bermanfaat yang dapat membuahkan hasil sehingga
dapat mengantarkan pada tujuan. Ketergesaan seringkali dapat menutup pintu hati
dan menyumbat jendela perasaan. Memang, angin kencang dapat menutup pintu
kamar dengan keras dan cepat, sedangkan gerak yang pelan-pelan, bijak, dan
panjang nafas dapat membantu untuk membangun ikatan-ikatan yang
saling menguatkan dalam rangka menuju target yang diharapkan.
Tahap pertama adalah perkenalan dan ikatan perasaan, sehingga terbangun
kepercayaan yang merupakan senjata seorang da'i untuk memperoleh ketsiqahan
dan loyalitas. Hari-hari pun berlalu bersama berbagai peristiwa alami, bukan
engkau yang merekayasa. Sekali waktu ia menghilang beberapa saat, bila demikian
engkau tentu perlu menanyakannya. Di saat lain ia berhasil dalam menempuh
ujian studinya, engkau perlu memberinya ucapan selamat. Suatu waktu ia sakit,
engkau harus menjenguknya dengan memberi doa-doa yang diajarkan oleh Rasul
saw. dan jangan terlalu panjang. Bersamaan dengan itu berilah sekadar hadiah,
karena Rasulullah saw. bersabda, "Saling memberi hadiahlah agar kalian saling
mencintai." Apabila suatu ketika ia bepergian dalam waktu tertentu, sambutlah
kedatangannya; apabila terjadi masalah dalam keluarganya, jadilah pendampingnya.
Apabila ia pergi umrah, engkau pun harus mengantar dan menjemputnya."Mudah-mudahan Allah mewujudkan kasih sayang antara kalian dengan orangorang
yang kalian musuhi di antara mereka. Dan Allah Mahakuasa. Dan Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Mumtahanah: 7)

Wednesday, October 20, 2010

MONOLOG

Assalamualaikum wrt.wbt

Agar tidak jatuh kehinaan di akhirat nanti, maka tolonglah kami untuk mentaati-Mu Ya Rabbal ‘Alamiin,

Agar tidak terjelepuk kehinaan di akhirat nanti, maka maafkanlah segala kesalahan dan keterlanjuran kami Ya Rahiim,

Agar tidak terkandas kehinaan di akhirat nanti, maka ampunilah segala dosa-dosa kami Ya Ghaffar,

Agar tidak tertiarap kehinaan di akhirat nanti, maka tutup dan padamkanlah segala keaiban kami Ya Sattar,

Agar tidak malu kehinaan di akhirat nanti, naka sejahterakanlah kami dari kehinaan Ya Hannan, di dunia nan fana ini,

Ya Rabb, untuk menanggung kehinaan di atas dunia ini pun kami sudah tidak sanggup, bagaimana kami sanggup dan mampu menanggung kehinaan akhirat yang lebih mengerikan, Ya Rabbi,

Agar tidak terbungkang kehinaan di akhirat nanti, maka matikanlah kami Ya Allah dalam Husnul Khatimah,

Agar tidak terperuk kehinaan di akhirat nanti, maka janganlah Engkau biarkan kami dalam kejahilan dan kesesatan Ya Allah,

Agar kami tidak tersungkur kehinaan dia akhirat nanti, maka muliakanlah kami dengan keimanan dan ketaqwaan...

Today's Drug

renungan

Diriwayatkan bahawa seorang sahabat Rasulullah berkata :
Ya Rasulullah, hukum2 syariah (undang-undang Islam) ini banyak bagiku, tunjukkanlah kepadaku akan sesuatu yang mendapat menjadi pegangan padaku,''
Baginda menjawab, '' HENDAKLAH LIDAHMU SENTIASA BASAH DENGAN ZIKRULLAH''